Ettevõttest

ZEV Motors OÜ loodi 2007 aastal. Ettevõte põhiliseks tegevusalaks on keskkonna säästlike transpordi vahendite arendus ja tootmine. Ettevõtte põhineb Eesti erakapitalil. 
Ettevõtte eesmärgiks on pakkuda klientidele lahendusi, mis pakuvad võimalust vähendada oluliselt ettevõtte CO2 jalajälge ning transpordi kulusid. Aastast 2012 oleme MIA Electric maaletoojad.

Probleem

Maailm seisab silmitsi ülerahvastumise- ga. Puudu jääb naftast, toidust ja ener- giast. Nafta tootmine on saavutamas lage, mis on juba põhjustanud nafta hindade hüppelist kasvu. Probleeme on süvendanud esimese generatsiooni biokütused, mis on kandnud vedelkütuste defitsiidi üle toidu hindade tõusu. 
Me seisame valiku ees: kas me oleme osa probleemist või me oleme osa lahendusest.

Lahendused

ZEV Motorsi pakutavad lahendused on välja töötatud vähendamaks kliendi autosõitudega seotud kogukulu ning pakkumaks paremat töökindlust ja mugavust.
Keskkonnasäästlikus ei ole mõistlik mitte ainult turunduslikult. Läbimõeldult teostatud üleminek elektriautodele võimaldab säästa 20-50% auto kogukuludelt ning vähendada ettevõtte CO2 jalajälge üle 25-150 T võrra auto eluea jooksul.